اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۵:۰۴:۳۱
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۵۶
اذان ظهر
۱۳:۰۵:۳۷
غروب آفتاب
۱۹:۳۶:۴۱
اذان مغرب
۱۹:۵۴:۱۵