تماس با ما

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول: محمد آیتی

نشانی: تهران، بزرگراه نواب صفوی، خیابان محبوب مجاز غربی، کوچه پرستو، مجتمع سرو ۳، زنگ ۹، طبقه سوم، واحد ۱

تلفن: ۰۲۱۵۵۴۳۶۳۸۲

پست الکترونیکی: neshanetejarat@yahoo.com

کدپستی: ۱۳۵۳۶۷۸۶۴۶