کد خبر: ۵۰۳۲۰
۱۱:۳۱ -۰۱ بهمن ۱۴۰۲

قیمت ماهی امروز + جدول

در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت ماهی

نشان تجارت - ماهی نام دسته‌ای از جانداران خون‌سرد آبزی است. آن‌ها به کمک باله در آب حرکت می‌کنند، هنگام دور زدن از باله‌های سینه‌ای و هنگام حرکت سریع از بالهٔ دُمی استفاده می‌کنند. پوست بدن ماهی‌ها از پولک پوشیده شده و لغزنده است. ماهی‌ها با آب‌شش‌های دو طرف سر خود در آب تنفس می‌کنند. ادامهٔ نسل ماهی‌ها با تخم ریزی در آب صورت می‌گیرد که از هر تخم یک ماهی متولد می‌شود. به‌طور کلی ماهی‌ها در دستهٔ آبزیان جای دارند و تخم‌گذار هستند.

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی هر کیلوگرم 435,000
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم 365,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L 350,000
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز S 340,000
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای 3000 گرم 330,000
ماهی اوزون برون زنده بالای 3000 گرم 325,000
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم 320,000
ماهی راشکو بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 300,000
ماهی راشکو بالای 3000 گرم هرکیلو 290,000
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای 3000 گرم 290,000
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو 290,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 40-31 290,000
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم هر کیلوگرم 290,000
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک هر کیلوگرم 270,000
ماهی هامور بین 1000تا 3000 گرم 255,000
ماهی سفید دریایی - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 250,000
ماهی سوف - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 250,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 250,000
ماهی حلوا سیاه بالای 1000 گرم هرکیلو 250,000
ماهی سی بس بالای 1000 گرم 250,000
ماهی شوریده بالای 700 گرم 250,000
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای 3000 گرم هرکیلو 250,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL 240,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL 240,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 60-41 240,000
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم 240,000
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 235,000
ماهی هامور بین 3000تا 5000 گرم 235,000
ماهی سفید دریایی - شمال بین 500 تا 800 گرم هرکیلو 230,000
ماهی سوف - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 230,000
ماهی حلوا سیاه بین 500تا 1000 گرم هرکیلو 230,000
ماهی شوریده بین 500تا 700 گرم 230,000
ماهی بچه شیر منجمد بین 1000تا 3000 گرم 230,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L 230,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز L 230,000
ماهی قباد بالای 1000 گرم 230,000
ماهی کفال - شمال بالای 800 گرم هرکیلو 220,000
ماهی قباد بین 700 تا 1000 گرم 220,000
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز M 220,000
ماهی هامور منجمد سایز XL 220,000
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) هر کیلوگرم 220,000
ماهی کفال - شمال بین 400 تا 800 گرم هرکیلو 210,000
ماهی سنگسر طلایی بالای 1000 گرم 210,000
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M 210,000
ماهی شانک بالای 400 گرم 205,000
ماهی کفشک بالای 1000 گرم 205,000
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000 گرم هرکیلو 200,000
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای 300 گرم 199,000
ماهی کفشک بین 700 تا 1000 گرم 195,000
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) هر کیلوگرم 195,000
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو 185,000
ماهی کفشک منجمد سایز L 185,000
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین 1000تا 3000 گرم 180,000
ماهی همام بین 1000تا 3000 گرم 180,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 500 گرم 179,000
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای 300 گرم هرکیلو 175,000
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L 175,000
ماهی کفشک منجمد سایز XL 175,000
ماهی سرخو منجمد سایز L 170,000
ماهی سکن با سر و دم بالای 2000 گرم هرکیلو 165,000
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای 1000 گرم 165,000
ماهی آمور زنده بالای 1200 گرم 160,000
ماهی همام بالای 3000 گرم 160,000
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M 155,000
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین 1000تا 3000 گرم 150,000
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L 150,000
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای 300 گرم 146,000
ماهی پرورشی آمور بالای 1500 گرم هرکیلو 145,000
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000 گرم 145,000
ماهی پرورشی کپور زنده بالای 1000 گرم 145,000
ماهی شهری منجمد سایز L 145,000
ماهی پرورشی آمور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 140,000
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای 1000 گرم 140,000
ماهی پرورشی کپور بالای 1500 گرم هرکیلو 135,000
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000 گرم 135,000
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره 1000 گرم 135,000
ماهی کپور شمال دریایی بالای 400 گرم 135,000
میگوی دریایی با سر منجمد سایز 91-100 130,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای 1000 گرم 130,000
ماهی پرورشی کپور بین 1000تا 1500 گرم هرکیلو 125,000
ماهی گیش مقوا بین 500 تا 1000 گرم 125,000
ماهی پرورشی روهیتا هر کیلوگرم 125,000
ماهی گیش انواع بالای 1000 گرم 120,000
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین 700 تا 1000 گرم 120,000
ماهی بیگ هد زنده بالای 2000 گرم 115,000
ماهی گالیت (خرک ) بالای 1000 گرم 115,000
ماهی طوطی ماهی بالای 1000 گرم 110,000
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L 110,000
ماهی پرستو بین 500 تا 1500 گرم 110,000
ماهی پرورشی بیگ هد بالای 3000 گرم هرکیلو 105,000
ماهی فیتوفاگ زنده بالای 1000 گرم 105,000
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای 1000 گرم 100,000
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L 100,000
ماهی پرورشی بیگ هد بین 2000تا 3000 گرم هرکیلو 95,000
ماهی پرورشی فیتوفاگ بالای 1500 گرم هرکیلو 95,000
ماهی زبان هر کیلوگرم 95,000
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم 95,000
ماهی پرورشی فیتوفاگ زیر 1500 گرم هرکیلو 90,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 90,000
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای 1000 گرم 90,000
ماهی سارم بین 1000تا 3000 گرم هرکیلو 88,000
ماهی عروس بالای 700 گرم 85,000
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم 85,000
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL 82,000
ماهی بیاح بالای 200 گرم هرکیلو 80,000
ماهی خامه ماهی - زیبا بالای 3000 گرم هرکیلو 80,000
ماهی سارم بین 3000تا 5000 گرم هرکیلو 78,000
ماهی سلطان ابراهیم بالای 250 گرم 70,000
ماهی زرده هر کیلوگرم 70,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L 65,000
ماهی حسون بالای 400 گرم 65,000
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز M 60,000
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم 60,000
ماهی کیلکا - شمال هرکیلو 50,000
ماهی طلال منجمد سایز L 50,000
ماهی کتو بالای 500 گرم 45,000
ماهی حسون منجمد سایز L 45,000
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم 43,000
ماهی حسون منجمد سایز M 40,000
منبع: رویداد24
برچسب‌ها:
ارسال نظرات
آخرین اخبار
گوناگون