کد خبر: ۳۲۱۷۷
۰۷:۴۰ -۱۳ مرداد ۱۴۰۰
لیست قیمت بلیط اتوبوس بین شهری از مبدأ تهران به سایر شهر‌های داخلی بر اساس نرخ اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری کشور تهیه شده است.

قیمت بلیط اتوبوس

قیمت بلیط اتوبوس بین شهری

مبداء مقصد ترمینال شروع قیمت از (ریال)
تهران مشهد تهران پایانه غرب 1,480,000
تهران قم تهران پایانه غرب 191,000
تهران اصفهان تهران پایانه غرب 760,000
تهران تبریز تهران پایانه غرب 840,000
تهران شیراز تهران پایانه غرب 1,480,000
تهران کرمانشاه تهران پایانه غرب 880,000
تهران رشت تهران پایانه غرب 410,000
تهران یزد تهران پایانه غرب 670,000
تهران بوکان تهران پایانه غرب 610,000
تهران سراب تهران پایانه غرب 930,000
تهران تاکستان تهران پایانه غرب 290,000
تهران پاسارگاد تهران پایانه غرب 1,230,000
تهران مراغه تهران پایانه غرب 760,000
تهران اهر تهران پایانه غرب 1,030,000
تهران اردبیل تهران پایانه غرب 980,000
تهران میانه تهران پایانه غرب 850,000
تهران پیرانشهر تهران پایانه غرب 1,250,000
تهران میاندوآب تهران پایانه غرب 840,000
تهران اهواز تهران پایانه غرب 1,460,000
تهران ارومیه تهران پایانه غرب 1,290,000
تهران مهاباد تهران پایانه غرب 1,130,000
تهران سرعین تهران پایانه غرب 1,240,000
تهران بانه تهران پایانه غرب 870,000
تهران شهرکرد تهران پایانه غرب 880,000
تهران سمنان تهران پایانه غرب 570,000
تهران مشهد تهران پایانه شرق 1,490,000
تهران یزد تهران پایانه شرق 670,000
تهران اصفهان تهران پایانه شرق 460,000
تهران قم تهران پایانه شرق 250,000
تهران اصفهان تهران پایانه شرق 470,000
تهران مشهد تهران پایانه جنوب 891,000
تهران قم تهران پایانه جنوب 191,000
تهران اصفهان تهران پایانه جنوب 470,000
تهران تبریز تهران پایانه جنوب 850,000
تهران شیراز تهران پایانه جنوب 880,000
تهران یزد تهران پایانه جنوب 680,000
تهران عسلویه تهران پایانه جنوب 2,040,000
تهران پاسارگاد تهران پایانه جنوب 1,250,000
تهران اردبیل تهران پایانه جنوب 710,000
تهران چابهار تهران پایانه جنوب 2,110,000
تهران اهواز تهران پایانه جنوب 940,000
تهران شهرکرد تهران پایانه جنوب 880,000
تهران شاهرود تهران پایانه جنوب 440,000
تهران سمنان تهران پایانه جنوب 350,000
تهران مشهد تهران پایانه بیهقی 1,490,000
تهران اصفهان تهران پایانه بیهقی 770,000
تهران تبریز تهران پایانه بیهقی 1,040,000
تهران شیراز تهران پایانه بیهقی 1,490,000
تهران کرمانشاه تهران پایانه بیهقی 1,040,000
تهران رشت تهران پایانه بیهقی 670,000
تهران یزد تهران پایانه بیهقی 1,070,000
تهران سنندج تهران پایانه بیهقی 1,030,000
تهران پاسارگاد تهران پایانه بیهقی 1,240,000
تهران قم تهران پایانه بیهقی 250,000
تهران اهواز تهران پایانه بیهقی 1,470,000
تهران ارومیه تهران پایانه بیهقی 1,270,000
تهران شهرکرد تهران پایانه بیهقی 860,000
تهران شاهرود تهران پایانه بیهقی 650,000
تهران سمنان تهران پایانه بیهقی 550,000
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گوناگون