کد خبر: ۴۴۵۱۵
۱۹:۴۸ -۰۳ آبان ۱۴۰۱
به بهانه تقدیر از «نشریه دریایی نمونه» در روز جهانی دریانوردی
چندی پیش بزرگداشت روز جهانی دریانوردی در تهران با حضور مسئولان و فعالان حوزه دریانوردی برگزار شد. در این مراسم از نقش آفرینان موثر در حوزه دریانوردی تقدیر شد که خوشبختانه، نام و عنوان روزنامه اقتصاد سرآمد به عنوان «نشریه دریایی نمونه» و مدیر مسئول آن در جمع تقدیرشدگان بود که باعث خرسندی و خوشحالی خبرنگاران و عوامل روزنامه شد.

نشان تجارتچندی پیش بزرگداشت روز جهانی دریانوردی در تهران با حضور مسئولان و فعالان حوزه دریانوردی برگزار شد. در این مراسم از نقش آفرینان موثر در حوزه دریانوردی تقدیر شد که خوشبختانه، نام و عنوان روزنامه اقتصاد سرآمد به عنوان «نشریه دریایی نمونه» و مدیر مسئول آن در جمع تقدیرشدگان بود که باعث خرسندی و خوشحالی خبرنگاران و عوامل روزنامه شد. در این رابطه، برای سپاس و تحلیلی بر چرایی انتخاب روزنامه اقتصاد سرآمد و تقدیر از آن، نکاتی به خوانندگان ارجمند عرضه می شود:

دریانوردی و افکار عمومی:

در مراسم بزرگداشت روز جهانی دریانوردی، روزنامه اقتصاد سرآمد به عنوان «نشریه دریایی نمونه» با اهدا لوح و تندیس مورد تقدیر جامعه دریانوردی ایران قرار گرفت.

این اقدام ارزشمند جامعه دریانوردی برای تقدیر از روزنامه اقتصاد سرآمد و اهدا لوح تقدیر به مدیر مسئول این نشریه، از ابعاد گوناگونی قابل تحلیل است تا به جواب این پرسش رسید که چرا از روزنامه اقتصاد سرآمد تقدیر شد و این کار چه اهمیتی دارد؟

می دانیم که هر حرفه ای، به ارتباط مستقیم و معنادار با مخاطبان و افکار عمومی جامعه نیاز دارد. دریانوردی نیز  از حرفه های جدی و مهم  در جامعه جهانی است که به این ارتباط فکری و معنوی نیاز دارد. از این روست که دریانوردان به درستی به نشریات حوزه مربوطه، توجه و دقت نظر داشته اند و این توجه، نشان از حرفه ای بودن و آگاهی اجتماعی آن هاست.

در حوزه دریا و دریانوردی، نشریات و سایت های متعددی فعالیت دارند که در این باره، فقط یک نشریه رسمی و سراسری فعالیت مستقیم دارد و آن روزنامه اقتصاد سرآمد به مدیر مسئولی فیروز اسماعیلی است که با نگاه مثبت و حمایتی، تمام قد در خدمت دریا و دریانوردی قرار گرفته و سال هاست که این وظیفه اجتماعی مهم را انجام داده و برآن است تا همچنان به عنوان تنها نشریه رسمی دریایی کشور، خدمت کند.

توجه جامعه دریانوردی به روزنامه اقتصاد سرآمد و تقدیر از آن به عنوان «نشریه دریایی نمونه» حکایت از توجه آن ها به افکار عمومی و جامعه مخاطبان خود دارد و به ارتباط خود با افکار عمومی اهمیت می دهند. روزنامه اقتصاد سرآمد نیز همچنان در تلاش است که پل ارتباطی معنادار و مستحکمی بین دریا و دریانوردی با مردم باشد و دراین باره به تلاش خود خواهد افزود.

نشر هماهنگ اخبار و اطلاعات تا مشتری گرایی:

جامعه دریانوردی به خوبی می­داند که اگر بتواند نظام هماهنگی برای نشر اخبار و اطلاعات حوزه دریانوردی ایجاد کند، اثر بزرگ­تری بر مخاطبان و مشتریان حوزه و بازار خود خواهد گذاشت؛ از این روست که با وجود تعدد نشریات، تمرکز بر یک رسانه برای فکر و اقدام جمعی، بسیار بسیار حائز اهمیت است.

نشر هماهنگ اخبار و اطلاعات برای مخاطب و مشتری، ایجاد همبستگی می­کند و از تضاد و پراکندگی اخبار جلوگیری می­کند. این نگاه هماهنگ، مانند نخ تسبیح، تمامی افکار، آراء و نظریه ها را در جهتی مناسب و منظبط قرار می دهد و به هم افزایی قابل توجه می رساند؛ از این روست که همواره با وجود تعدد رسانه ها، همواره یک رسانه ی هماهنگ کننده لازم است تا مجموع جریان ها را در یک جهت معین قرار دهد و بیشترین اثربخشی را بر مخاطبان خاص و عام بگذارد.

روزنامه اقتصاد سرآمد، در حال حاضر تنها روزنامه رسمی و سراسری حوزه دریا و دریانوردی است که می­تواند نظام هماهنگ خبر و اطلاعات را برای حوزه دریا و دریانوردی ایجاد کند و تا کنون هم موفقیت هایی به دست آورده است؛ اما این موفقیت ها با همکاری بیشتر جامعه دریانوردی بهبود خواهد یافت و آثار قوی تری به نمایش خواهد گذاشت.

نظام هماهنگ فکری دریانوردان:

علاوه بر افکار عمومی، نظام هماهنگ فکری دریانوردان نیز اهمیت دارد؛ جامعه ای که بتواند در جهت  یک هدف معین بیندیشد، رشد و تعالی بیشتری خواهد داشت و جامعه دریانوردی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ از این روست که وجود یک رسانه مشترک، می­تواند نظام هماهنگ فکری همه دریانوردان و سایر صنایع و جوامع وابسته و مرتبط را ایجاد کند.

در چنین رویه ای است که «شخصیت اجتماعی-حرفه ای» جامعه دریانوردی بیش از پیش برای مردم آشکار می شود. این که مردم چقدر از دریانوردی می­دانند، چقدر به دریانوردان اهمیت می­دهند و آن­ها را احترام می کنند، نشان از سطح جایگاه و منزلت اجتماعی دریانوردان دارد و این جایگاه با استفاده از یک رسانه مشترک، و گفت گوی مستمر با مردم ارتفاء می یابد.

برای مثال: وقتی از نوجوان می­پرسیم که در آینده می خواهید چکاره شوید، اغلب دکتر و خلبان از زبان آن ها جاری می شود؟ چرا کسی به دریانوردی اشاره نمی کند و اگر اشاره ای هست، بسیار اندک؟

جواب روشن است: ما یک رسانه مشترک برای گفت وگوی مستمر با مردم نداشته ایم و کمتر به صورت حرفه ای و موثر با مخاطبان خود سخن گفته ایم؛ از این روست که آن ها ما را به خوبی نمی شناسند و از هیجان پرشکوه دریا و دریانوردی بی خبرند. آن ها از هیجان پرواز اطلاع دارند اما از هیجان موج سواری و دل به دریازدن چندان خبری ندارند؛ این است که احساسات آن ها به سمت دریا و دریانوردی گرایش پیدا نمی­کند.

اگر می­خواهیم که این نقص را برطرف کنیم، کافی است بیش از پیش با مخاطبان گفت و گو کنیم. روزنامه اقتصاد سرآمد برای انجام این وظیفه مهم تلاش کرده و همچنان در تلاش است و البته با حمایت دریانوردان ارجمند، این تلاش اثر و آثار بیشتری خواهد داشت.

نقطه اشتراک خبری برای اقدامات هماهنگ:

جامعه دریانوردی نیز می داند که برای تحقق اهداف و مطالبه گری صنفی و اجتماعی به روش درست وقانونی، نیازمند هماهنگی در نشر اندیشه ها و خواسته های صنفی و حرفه ای هستند؛ از این رو، نیاز به رسانه ای مشترک دارند. رسانه های درون صنفی یک بخش کار و رسانه رسمی و عمومی یک بخش دیگر کار است که هر دو ابزار باید به خدمت گرفته شوند تا یک صدای واحد در جهت تامین یک هدف مشترک قرار داده شوند.

بدیهی است صداهای ناهماهنگ و طرح خواسته های متعدد و متفرق نمی تواند مسئولان امر را متوجه اصل ماجرا و اصالت خواسته ها بکند و به همین دلیل است که گاهی به جای تحقق هدف، منجر به هرج و مرج می شود. این است که داشتن یک رسانه مشترک اهمیت پیدا می کند و جامعه دریانوردی به این مهم واقف است.

تبلیغات موثر:

می دانیم که تبلیغات در دنیای امروز، صرفا «تبلیغ یک کالا برای فروش» نیست؛ بلکه وسعت بسیار بیشتری دارد و تبلیغ برای فروش فقط یک جنبه از جنبه های تبلیغات است.

ایجاد هویت و برند حرفه ای، جلب نگاه و توجه مخاطبان عام، ایجاد حساسیت برای مسئولان امر و کسب احترام اجتماعی از دیگر ابعاد تبلیغات است که هر کدام اهمیت و ارزش انکار ناپذیری دارند.

در این میان، رسانه های مردمی و سراسری نقش موثرتری نسبت به سایر رسانه ها –به خصوص رسانه های داخلی و صنفی- دارند؛ زیرا اصناف از وجود همدیگر و کمیت و کیفیت کالای یکدیگر تا حد زیادی مطلع هستند و کشف مشتری و مخاطبان پنهان، فقط و فقط از طریق رسانه های عمومی و سراسری ممکن است.

در این راستا، روزنامه اقتصاد سرآمد همواره با نگاه حمایتی، بخشی را برای تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی برای حوزه دریا و دریانوردی در نظر گرفته است و سعی می کند با همکاری کامل با حوزه دریا و دریانوردی، نسبت به نشر تبلیغات دلخواه آن ها برای جامعه، اقدام کند و از این طریق نیز به خدمت رسانی خود وسعت و تکامل ببخشد. جامعه دریایی و دریانوردی نیز از این خدمت آگاه است و نسبت به آن عنایت دارد.

سپاس از دریانوردان:

جامعه دریانوردی با اهدای تندیس و لوح تقدیر، روزنامه اقتصاد سرآمد را مورد عنایت و مهر قرار داد و با این اقدام دوستانه و حرفه ای، همه همکاران را بیش از پیش به خدمت رسانه ای خود دل گرم کرد و آن ها را مصمم تر از گذشته، برای خدمت به دریانوردی کشور ترغیب کرد.

برماست که نهایت سپاس و قدرشناسی خود را به جامعه دریانوردی کشور تقدیم کنیم و از نگاه مثبت و توجه ارزشمند شما سپاسمند شویم.

همچنان بر این باوریم که جامعه دریایی و دریانوردی، مجموعه روزنامه و سایت های اقتصاد سرآمد را رسانه خود بدانند و آن را پل ارتباطی با افکار عمومی در سراسر ایران بشناسند. ما آماده هرگونه همکاری با دریانوردان –چه به صورت حقیقی و چه حقوقی – هستیم و هدف ما شناساندن هر چه بیشتر چهره ها، تولیدات، صنایع و حرفه دریانوردی و صنایع دریایی به مردم و انتقال نیازها، خواسته ها، نقدها و پیشنهادات جامعه دریایی و دریانوردی به مسئولان کشور است تا سهم و رسالت خود را در توسعه متوازن و پایدار اقتصاد دریامحور و همه حرفه ها و صنایع وابسته به آن ادا کنیم.

با افتخار می گوییم که رسانه سراسری و رسمی دریا و دریانوردی کشور هستیم و با تمام وجود در این چارچوب به خدمت خود ادامه می دهیم و آماده همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دریا و دریانوردی هستیم.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون