کد خبر: ۴۰۱۸۹
۱۳:۰۶ -۲۰ اسفند ۱۴۰۰

مددجویان بهزیستی و تامین اجتماعی حتما بخوانند؛ طرح معیشتی جدیدی در راه است

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان گفت: طرح بیمه اجتماعی اقشار کم درآمد در راستای رسیدگی به معیشت و وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد اجرا خواهد شد و حدود یک میلیون و ٢۵٠هزار نفر از مشمولان احصا و مقدمات اجرای آن فراهم است.

مددجویان بهزیستی و تامین اجتماعی حتما بخوانند؛ طرح معیشتی جدیدی در راه است

نشان تجارت - بیت‌الله برقراری گفت: این طرح مهمی است و سبب خواهد شد، دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی برطرف شود و در طول ١۶سال از عمر صندوق، یک میلیون و ۴۶٠هزار نفر جذب کردیم اما این طرح تا یک میلیون  و ۴٠٠هزار نفر گنجایش دارد.

وی ادامه داد: زنان تحت پوشش در این طرح ۵٠درصد افزایش خواهد یافت و ضریب از ١٠ به ١٨ خواهد رسید. با اجرای این طرح حدود ٨٠٠هزار نفر از مددجویان کمیته امداد و ٣٠٠هزار نفر از مددجویان سازمان بهزیستی به این طرح اضافه خواهند شد.

برقراری توضیح داد: با اجرای این طرح بیش از ششصد هزار نفر از زنان روستایی تحت بیمه قرار خواهند گرفت که به نظرم کاملا در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

او خاطرنشان کرد: ما فقط نگران بودیم که طرح در سال ١۴٠١ عملیاتی نشود که با حمایت‌هایی که انجام شد، این طرح در سال ١۴٠١ به صورت رسمی عملیاتی خواهد شد. قبلا بحث مطرح شد اما منابع مالی در نظر گرفته نشده بود که با پیگیری‌های ما در صحن مجلس عملیاتی شد.

ارسال نظرات
گوناگون