کد خبر: ۵۴۰۰۲
۰۲:۰۰ -۱۱ تير ۱۴۰۳

کارنامه طیب نیا، فرمانده اقتصادی پزشکیان: کاهش تورم ۳۶ درصدی به ۹ درصد در عرض ۴ سال

در دوره وزارت طیب نیا، فرمانده اقتصادی پزشکیان بر اقتصاد کشور در فاصله سال‌های ۹۲ - ۹۶ نرخ تورم نزولی بوده است. در دوره وزارت او تورم ۳۶ درصدی در عرض ۴ سال به ۹ درصد رسید.

کارنامه طیب نیا، فرمانده اقتصادی پزشکیان: کاهش تورم ۳۶ درصدی به ۹ درصد در عرض ۴ سال

نشان تجارت - در دوره وزارت طیب نیا، فرمانده اقتصادی پزشکیان بر اقتصاد کشور در فاصله سال‌های ۹۲ - ۹۶ نرخ تورم نزولی بوده است.

در دوره وزارت او تورم ۳۶ درصدی در عرض ۴ سال به ۹ درصد رسید.

این آمار را مقایسه کنید با سال‌های بعداز ۱۴۰۰ که صعودی شده است.

کارنامه طیب نیا، فرمانده اقتصادی پزشکیان: کاهش تورم ۳۶ درصدی به ۹ درصد در عرض ۴ سال

ارسال نظرات
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون