۲۲ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۳
نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی، از ۲۲ تا ۲۵ دی و از ساعت ۱۶ الی ۲۰ ادامه دارد.

نشان تجارت - نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی، از ۲۲ تا ۲۵ دی و از ساعت ۱۶ الی ۲۰ به آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، خیابان وارسته، خیابان شهید شیدایی، انجمن کلیسای انجیلی آلمانی زبان در ایران، ادامه دارد.

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

نمایشگاه آثار «نقاشیخط» جمشید شهرابی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: